เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

เทคโนโลยีการแปรรูปแครอท

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
Support
เทคโนโลยีการแปรรูปแครอท      แครอท เป็นผักที่มีการส่งเสริมการปลูกมากในภาคเหนือของไทย นอกจากนี้มีเกษตรกรในพื้นที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ได้ประสบความสำเร็จปลูกแครอทได้ผลดี แครอทมีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีสารเบตาแคโรทีน คือสารตั้งตนในการสังเคราะห์วิตามินเอ นอกจากนี้มีวิตามิน บี 1 และบี 2 สารเบตา-แคโรทีนนี้จัดเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ดังนั้นผู้บริโภคที่คำนึงถึงสุขภาพจึงนิยมนำแครอทมาบริโภคในรูปของน้ำแครอทพร้อมดื่ม รวมทั้งนำมาปรุงอาหารต่างๆ

     กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากแครอท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารเช้าจากแครอท แครอทแผ่นกรอบ (Carrot flake) แยมแครอท เยลลี่แครอท เครื่องดื่มน้ำแครอทกึ่งสำเร็จรูป น้ำแครอทพร้อมดื่ม ข้าวแต๋นน้ำแครอท แครอทอาหารว่างชนิดกรอบพอง (Carrot Snack) ที่ผลิตโดยเครื่องเอ็กซ์ทรูเดอร์ และข้าวเกรียบแครอท

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่
นางวรรณดี มหรรณพกุล
สำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
75/7 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศพท์ : 0 2201 7420,7415
โทรสาร  : 0 2201 7102
E-mail  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)ง75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.