เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

เทคโนโลยีการแปรรูปมะขาม และมะขามหวาน

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
Support
เทคโนโลยีการแปรรูปมะขาม และมะขามหวาน     มะขามชนิดที่มีรสเปรี้ยวปกติใช้ในการปรุงแต่งรสอาหาร ส่วนมะขามหวานที่มีการปลุกปริมาณมากในจังหวัดเพชรบูรณ์ จะนิยมบริโภคสด แต่ในฤดูกาลที่มี่ผลผลิตปริมาณมากทำให้มีปัญหาราคาตกต่ำเกษตรกรขายได้ไม่คุ้มทน การส่งเสริมการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จะช่วย
เพิ่มมูลค้าได้
    กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะขามและมะขามหวาน ได้แก่ น้ำมะขามเข็มข้นสำเร็จรูป มะขามแช่อิ่ม แยมมะขามหวาน เครื่องดื่มน้ำมะขามหวานกึ่งสำเร็จรูป น้ำมะขามหวานพร้อมดื่ม น้ำมะขามหวานเข้มข้น มะขามหวานสี่รส (มะขามแก้ว)

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่
นางวรรณดี มหรรณพกุล
สำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
75/7 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศพท์ : 0 2201 7420,7415
โทรสาร  : 0 2201 7102
E-mail  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)ง75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.