เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

เทคโนโลยีการแปรรูปมะม่วง

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
Support

เทคโนโลยีการแปรรูปมะม่วง

     มะม่วง เป็นผลไม้ที่มีการปลูกในทุกภาคของประเทศไทย กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะม่วงได้แก่ มะม่วงแผ่นกรอบ (Mango fl ake) มะม่วงแผ่นหนา (fruit bar) มะมะม่วงแผ่นบาง มะม่วงดอง มะม่วงแช่อิ่ม แยมมะม่วง เยลลี่มะม่วง เครื่องดื่มนํ้ามะม่วงกึ่งสำเร็จรูป นํ้ามะมะม่วงพร้อมดื่ม นํ้ามะม่วงหวานเข้มข้น ซอสมะมะม่วง ข้าวแตนนํ้ามะมะม่วง และข้าวเกรียบมะม่วง

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่
นางวรรณดี มหรรณพกุล
สำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
75/7 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7420,7415
โทรสาร : 0 2201 7102
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)ง75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.