สำนักงานปลัดกระทรวง (สป)

ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313
อีเมล์ ติดต่อหน่วยงาน : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อีเมล์ ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
website : http://www.ops.go.th  <<แผนที่และแผนผังหน่วยงาน>>

 
      สำนักบริหารกลาง
         โทร. 02-6409600, 02-3544466 ต่อ 118, 120
         โทรสาร 02-3543819
         e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
         website : http://www.ops.go.th/oga
      ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
         โทร. 02-6409600, 02-3544466
         โทรสาร 02-3543783
         e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
         website : http://www.ops.go.th/ictc
      สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
         โทร. 02-6409600, 02-3544466
         โทรสาร 02-3543718
         e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
         website : http://www.ops.go.th/ps
      สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
         โทร. 02-6409600, 02-3544466
         โทรสาร 02-3543712
         e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
         website : http://www.ttc.most.go.th
      สำนักผู้ตรวจราชการ
         โทร. 02-6409600, 02-3544466
         โทรสาร 02-6409615
         e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
         website :
      ที่ปรึกษาด้านกฏหมาย (กลุ่มงานกฏหมาย)
         โทร. 02-6409600, 02-3544466
         โทรสาร 02-3543734
         e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
         website :
      กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
         โทร. 02-6409600, 02-3544466
         โทรสาร 02-6409620
         e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
         website : http://www.ops.go.th/psdg
      กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
         โทร. 02-6409600, 02-3544466
         โทรสาร 02-3543807
         e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
         website :
      กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกรม
         โทร. 02-6409600, 02-3544466
         โทรสาร 02-3543807
         e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
         website :
      สำนักผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
         โทร. 02-6409600, 02-3544466
         โทรสาร 02-6409617
         e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
         website :
      ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
         โทร. 02-6409600, 02-3544466
         โทรสาร 02-3543763
         e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
         website : http://www.ops.go.th/cgtc

หน่วยงานในต่างประเทศ

      สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงบรัสเซล ประเทศเบลเยี่ยม
      (Office of Science and Technology Royal Thai Embassy Boulevard du Souverain 412 1150 Brussels, Belgium )
      Phone: (322) 675 07 97
      Fax: (322) 662 08 58
      Information enquiry:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

      สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
      (OFFICE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, ROYAL THAI EMBASSY)
      1024 Wisconsin Ave., N.W., Suite 104,
      Washington, D.C., 20007
      Phone: 202-944-5200
      Fax: 202-944-5203
      E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
      Hours :  Monday - Friday : 9 a.m. - 12.30 p.m. and 2 p.m. - 5 p.m.