ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาเรื่อง ชีวิตหลังเกษียณ และการมอบข้อคิดในการทำงานให้น้องๆ ชาว สป.วท. จากผู้เกษียณอายุราชการ จัดขึ้นในวันที่ 10 เม.ย. 60 เวลา 13.00 น. จัดโดย สบ. สบค. และ ศปท.วท. ณ ห้องศูนย์ฝึกอบรมและการเรียนรู้ ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท. สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02 333 3761 - 2

 

 

แหล่งข่าว/ภาพ : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 02 333 3761 โทรสาร 02 333 3830