3 เมษายน 2560 07.00 น. / รศ.สรนิต ศิลธรรม (ปวท.) และนายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ (รอง ปวท.) พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สป.วท. / สร.วท. ได้เข้าร่วมกิจกรรมอุทิศบุญกุศล และบังสุกุล เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ 4 รูป ณ ชั้น 8 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท. และปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ ทอดผ้าบังสุกุล สวดธรรมนิยาม ณ ห้องพระจอมเกล้า ชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท. ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 51 ท่าน และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมอุทิศบุญกุศล ทำบุญสร้างกุศล ในครั้งนี้

  

  

  

 

แหล่งข่าว/ภาพ : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 02 333 3761 โทรสาร 02 333 3830