10 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวอวยพรผู้บริหาร วท. ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกท่าน ในพิธีสรงน้ำและรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

แหล่งข่าว/ภาพ : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 02 333 3728 – 3732 โทรสาร 02 333 3834
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เฟซบุ๊ก : sciencethailand
ทวิตเตอร์ : sciencethailand