9 พฤษภาคม 2560 / นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทีมข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ภายใต้สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ ลานสนามหญ้าสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเทคโนธานี คลองห้า จ.ปทุมธานี

  

          วันต้นไม้แห่งชาติ ตรงกับวันวิสาขบูชา (ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6) ของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติที่ประชาชนทุกหมู่เหล่า จะได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ไว้เป็นที่ระลึกและช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ อันเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ อีกทางหนึ่งด้วยอย่างทราบกันดีว่าป่าไม้เป็นสิ่งที่สำคัญต่อการดำรงชีวิต ป่าไม้เป็นแหล่งวัตถุดิบของปัจจัย 4 ตั้งแต่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ให้ประโยชน์ทางเศรษกิจ อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การชลประทาน บรรเทาอุทกภัย และอื่นๆ อีกมาก เหตุที่ต้องกำหนดให้มี “วันต้นไม้แห่งชาติ” ก็เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้คนไทย ตระหนัก และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ อันจะเป็นหนทางนำไปสู่การอนุรักษ์และรู้จักการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า เพื่อเก็บรักษาไว้ให้ลูกหลานต่อไปในอนาคต

  

          เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา นายเพิ่มสุข  สัจจาภิวัฒน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทีมข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินทางไปปลูกต้นไม้ที่บริเวณด้านหน้าของสถานีไฟฟ้า เทคโนธานี คลองห้า จ.ปทุมธานี เพื่อเป็นการสร้างทัศนียภาพและความร่มรื่น และในช่วงเย็นของวันเดียวกัน นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ เทคโนโลยี นำทีมข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลูกต้นไม้เพิ่มเติมและทดแทนของเดิม บริเวณด้านหลังพระรูป ร.4 และบริเวณข้างลานจอดรถด้านที่ติดกับกองพันทหารสารวัตรที่ 11

 

ข่าว : นายปวีณ ควรแย้ม
ภาพและวีดีโอ : นายปวีณ ควรแย้ม,นายภูมินทร์ ปั้นเล็ก
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร. 02 333 3728 – 3732  โทรสาร 02 333 3834
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Facebook : sciencethailand