ประวัติรัฐมนตรีคนปัจจุบัน

  

 

ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข 

 รัฐมนตรีว่าการ 

 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

1. ประวัติส่วนตัว

     - เกิดวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2489

     - e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2.ประวัติการศึกษา

     - นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2 ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     - ประกาศนียบัตร(การทูต)International Instifute of Public Administrstion,Paris
     - ปริญญาเอก (กฎหมาย) มหาวิทยาลัยปารีส

 

3.ประวัติการทำงาน 

     - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ยโสธร 6 สมัย
     - รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง
     - ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
     - ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
     - ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา
     - ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
     - ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ                                                      - คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร

 

  4.เครื่องราชอิสริยาภรณ์

     - มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)                                                                      - มหาวชิรมงกุฎไทย (ม.ว.ม.)                                                                               - ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)                                                                           - ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)     
  

 ::: Curriculum  Vitae :::

 ที่มา : พรรคเพื่อไทย / รัฐสภา

 

Last Updated on Friday, 22 August 2014 06:02

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ รัฐสภา

 

สถิติ : เริ่ม 01/11/2555

Joomla templates by Joomlashine