เทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย เนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย” 19 ตุลาคม 2557

สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2543 เห็นชอบถวายการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็...

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี เข้าเยี่ยมคารวะ ท่าน รมว.วท.

วันนี้ 17  ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 น. ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโ...

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาวัฒนธรรมกีฬาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท.

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 เวลา 11.00 น. ดร.พิเชฐ ดรุงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์แล...

กระทรวงวิทย์ฯ ผลักดันเทคโนโลยีดาวเทียม “แก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ”

วันนี้ (16 ตุลาคม 2557) เวลา 12.30 น ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโ...

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ ท่าน รมว.วท.

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 เวลา 15.00 น. ดร.พิเชฐ ดรุงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์แล...

รัฐมนตรีวิทยาศาสตร์ฯ สร้างความร่วมมือกับญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไทย

ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ ได้เดินทางไปร่วมการประช...

รมว.วท.ร่วมสนทนาพิเศษ ในงานแถลงข่าวรางวัล"นักเทคโนโลยีดีเด่น และนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ประจำปี พ.ศ.2557

วันนี้ 13 ตุลาคม 2557 เวลา 09.20 น. ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโน...

ก.วิทย์ฯมอบรางวัลแชมป์จรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่13 เตรียมส่งแชมป์เข้าแข่งขันในระดับภูมิภาคเอเชีย

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ บริษัท ทรู...

  • เทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย เนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย” 19 ตุลาคม 2557

  • เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี เข้าเยี่ยมคารวะ ท่าน รมว.วท.

  • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาวัฒนธรรมกีฬาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท.

  • กระทรวงวิทย์ฯ ผลักดันเทคโนโลยีดาวเทียม “แก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ”

  • เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ ท่าน รมว.วท.

  • รัฐมนตรีวิทยาศาสตร์ฯ สร้างความร่วมมือกับญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไทย

  • รมว.วท.ร่วมสนทนาพิเศษ ในงานแถลงข่าวรางวัล"นักเทคโนโลยีดีเด่น และนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ประจำปี พ.ศ.2557

  • ก.วิทย์ฯมอบรางวัลแชมป์จรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่13 เตรียมส่งแชมป์เข้าแข่งขันในระดับภูมิภาคเอเชีย

พิธีเปิดค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนตาบอด ครั้งที่ 4 วันที่ 16 ม.ค.53

 

คำกล่าว
พิธีเปิดค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนตาบอด ครั้งที่ 4
 โดย ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันเสาร์ที่ 16มกราคม 2553  เวลา 15.00 น.
ณ ห้องประชุม องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
คลอง 5 .คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 

 

·      ประธานคณะกรรมการโครงการส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนตาบอดเรียนสาขาวิทยาศาสตร์ (ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ )  
·      ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (ดร.พิชัย สนแจ้ง )
·      นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและสมาชิกวุฒิสภา
(อาจารย์มณเทียร บุญตัน)
·      คณะกรรมการโครงการสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนตาบอด 
·      นักเรียนตาบอด อาจารย์ อาสาสมัคร คณะทำงาน เจ้าหน้าที่ และสื่อมวลชนที่รักทุกท่าน
 
                ดิฉันรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนตาบอด ครั้งที่ 4 และมีโอกาสได้รับฟัง ศ.ดร.ไพรัชฯ เล่าถึงความเป็นมาของโครงการสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนตาบอด ซึ่งได้ดำเนินการมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว รวมทั้งได้รับทราบว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยในเด็กตาบอดที่มีความสนใจ มีความมุ่งมั่นที่จะเรียนสายวิทยาศาสตร์ ทำให้รู้สึกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีที่ควรสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง
 
 นอกจากนั้น โครงการนี้ยังทำให้ดิฉันเห็นถึงความร่วมมืออันดีระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ รวมทั้งภาคเอกชนและมูลนิธิต่างๆ ที่ร่วมกันทำงานเพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับคนตาบอด โดยเฉพาะการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังที่ได้รับทราบจากรายงานแล้วว่า มีหลายหน่วยงานที่เข้าร่วมการจัดค่ายครั้งนี้ อาทิ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.),สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.),องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.),สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย, มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย, มูลนิธิธรรมมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย         ในพระบรมราชูปถัมภ์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, โรงเรียนเซนต์คาเบรียล และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รวมทั้งยังได้รับความร่วมมือจากบริษัทไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ช่วยสนับสนุนด้านการเงินในการจัดค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนตาบอดทั้ง 3 ครั้งที่ผ่านมา รวมถึงครั้งนี้ด้วย ซึ่งดิฉันขอขอบคุณเป็นอย่างมาก
 
                ดิฉันรู้สึกดีใจที่ได้เห็นเด็กตาบอดที่มาเข้าค่ายครั้งนี้ได้มีโอกาสเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากกลุ่มอาจารย์ และนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นแกนนำของประเทศ ที่มาให้ความรู้ รวมทั้งทำการทดลองให้เห็นจริงตามที่ได้กำหนดไว้ในตารางกิจกรรม เช่น กิจกรรมการเรียนรู้วงจรไฟฟ้า ซึ่งเป็นการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนานและแบบอนุกรม มีการทดลองให้รู้จริงว่าแบบไหนจะให้กระแสไฟมากกว่ากัน แต่ที่ยากไปกว่านั้นคือ ต้องคิดการทดลองเพื่อให้นักเรียนที่มองไม่เห็นได้ทราบผลการทดลอง โดยต้องปรับเปลี่ยนวิธีการดูผลการทดลองจากการเห็น เป็นการสัมผัสหรือการได้ยินเสียงแทน ซึ่งอาจารย์จะต้องช่วยกันระดมสมองอย่างมาก เพื่อให้นักเรียนได้ทำการทดลองจริงด้วยตนเองได้ ดิฉันจึงคิดว่า ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนตาบอดนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนตาบอด โดยเฉพาะการปรับการทดลองทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนตาบอด เพื่อให้เป็นตัวอย่างสำหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนตาบอด    ร่วมเรียนต่อไป                       
 
                อย่างไรก็ตาม จากรายงานของ ศ.ดร.ไพรัช ทราบว่า คณะกรรมการฯ ได้คัดเลือกนักเรียนตาบอดจากการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์จนถึงอุดมศึกษาตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น9 คน โดยเรียนอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 2 คน, อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 อีก 7 คน ดิฉันขอชื่นชมนักเรียนรุ่นบุกเบิกนี้ที่มีความกล้าหาญในการเข้าเรียนต่อในสายวิทยาศาสตร์ที่หลายๆ คนบอกว่า ยาก และขอให้รุ่นน้องๆ ที่มา เข้าค่ายในวันนี้ ได้ดูรุ่นพี่ที่มีความมุ่งมั่น จนกระทั่งได้เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยเป็นตัวอย่าง เพื่อที่จะได้เป็นแบบอย่างให้แก่น้องรุ่นต่อๆ ไป
 
                ขณะนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันขอเปิดค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับ คนตาบอดครั้งที่ 4 ณ บัดนี้ และขออวยพรให้การทำกิจกรรมในค่ายประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังไว้ทุกประการ
 
                ขอบคุณค่ะ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ รัฐสภา

 

สถิติ : เริ่ม 01/11/2555

Joomla templates by Joomlashine