เทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย เนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย” 19 ตุลาคม 2557

สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2543 เห็นชอบถวายการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็...

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี เข้าเยี่ยมคารวะ ท่าน รมว.วท.

วันนี้ 17  ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 น. ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโ...

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาวัฒนธรรมกีฬาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท.

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 เวลา 11.00 น. ดร.พิเชฐ ดรุงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์แล...

กระทรวงวิทย์ฯ ผลักดันเทคโนโลยีดาวเทียม “แก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ”

วันนี้ (16 ตุลาคม 2557) เวลา 12.30 น ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโ...

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ ท่าน รมว.วท.

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 เวลา 15.00 น. ดร.พิเชฐ ดรุงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์แล...

รัฐมนตรีวิทยาศาสตร์ฯ สร้างความร่วมมือกับญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไทย

ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ ได้เดินทางไปร่วมการประช...

รมว.วท.ร่วมสนทนาพิเศษ ในงานแถลงข่าวรางวัล"นักเทคโนโลยีดีเด่น และนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ประจำปี พ.ศ.2557

วันนี้ 13 ตุลาคม 2557 เวลา 09.20 น. ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโน...

ก.วิทย์ฯมอบรางวัลแชมป์จรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่13 เตรียมส่งแชมป์เข้าแข่งขันในระดับภูมิภาคเอเชีย

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ บริษัท ทรู...

  • เทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย เนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย” 19 ตุลาคม 2557

  • เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี เข้าเยี่ยมคารวะ ท่าน รมว.วท.

  • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาวัฒนธรรมกีฬาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท.

  • กระทรวงวิทย์ฯ ผลักดันเทคโนโลยีดาวเทียม “แก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ”

  • เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ ท่าน รมว.วท.

  • รัฐมนตรีวิทยาศาสตร์ฯ สร้างความร่วมมือกับญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไทย

  • รมว.วท.ร่วมสนทนาพิเศษ ในงานแถลงข่าวรางวัล"นักเทคโนโลยีดีเด่น และนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ประจำปี พ.ศ.2557

  • ก.วิทย์ฯมอบรางวัลแชมป์จรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่13 เตรียมส่งแชมป์เข้าแข่งขันในระดับภูมิภาคเอเชีย

พิธีมอบเกียรติบัตร ข้าราชการพลเรือนและพนักงานดีเด่น ประจำปี 2552 วันที่ 24 มี.ค.53

 

คำกล่าว
พิธีมอบเกียรติบัตร ข้าราชการพลเรือนและพนักงานดีเด่น ประจำปี 2552
เนื่องในงานวันสถาปนากระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
โดย ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
วันพุธที่ 24 มีนาคม 2553  เวลา 08.30 น.
ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

 

 

    

      ·      ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดร.สุจินดา โชติพานิช)

·      ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกท่าน
 
                ดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาร่วมงานวันสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเวียนมาบรรจบครบรอบปีที่ 31 พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการพลเรือนและพนักงานดีเด่น ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันนี้                                          
                  และขอแสดงความชื่นชมยินดีกับข้าราชการพลเรือน และพนักงานดีเด่นประจำปี 2552 ทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังสติปัญญา ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ทุกท่านถือได้ว่าเป็นบุคคลต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดีในการ “ครองตน ครองคน และครองงาน” เป็นผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นควรค่าแก่การยกย่องและเชิดชูเกียรติให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน
                ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่เวียนมาบรรจบครบรอบปีที่ 31 ในวันนี้ นับเป็นวันมงคลที่พวกเราชาวกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ทุกคนจะได้ร่วมแรงร่วมใจกัน ผลักดันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สังคมไทยในทุกระดับ ดิฉันจึงขอให้ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ทุกคน มีกำลังกายและกำลังใจที่เข้มแข็งในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยกันผลักดันนโยบาย “สร้างเงิน สร้างงาน สร้างคุณภาพชีวิต ให้กับประชาชนคนไทยในทุกภาคส่วน” ให้เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนสืบไป
                สุดท้ายนี้ ในนามของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดิฉันขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมกันปฏิบัติภารกิจของกระทรวงฯ อย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยดีตลอดมา 
                ขอบคุณค่ะ
 

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ รัฐสภา

 

สถิติ : เริ่ม 01/11/2555

Joomla templates by Joomlashine